V socialno podjetniškem inkubatorju Dplac-a je izbranih 6 podjetniških ekip z idejami, ki nosijo družbeni učinek. Pilotna izvedba programa za 6 nosilcev ideja poteka od junija 2016 do decembra 2016.