O inkubatorju DPlac

Vsestransko podpiramo izbrane  ideje, katerih nosilci so uspešno zaključili različne  podjetniške programe, so resni,  motivirani,  pripadni našim skupnim ciljem in  v ponujenem modelu prepoznajo priložnost za nadaljnji razvoj. Pogoj za vključitev v Inkubator je, da je nosilec z izdelki ali storitvami že prisoten na trgu oziroma ima registrirano poljubno pravno formalno obliko.

Omogočamo osnovno infrastrukturo, zagotavljamo individualno oziroma skupinsko spremljanje (mentoriranje),  svetovanja na različnih področjih (pravo, trženje, prodaja, finance), organiziramo občasna izobraževanja, spodbujamo  povezovanje, mreženje  ter  promocijo.

Pilotna izvedba v letu 2016 je za povabljene oziroma izbranih ekip brezplačna.